TŁUMACZENIA

Translacja w zakresie najważniejszych
języków europejskich

czytaj więcej
EDUKACJA

Lekcje oraz kursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

czytaj więcej
PUBLIKACJE

Wydawanie oraz sprzedaż publikacji w języku polskim
i w językach obcych

czytaj więcej

Rosyjska dusza i rosyjski język

 

Tłumaczenia na rosyjski

.

Rosyjski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie. Posługują się nim ludzie w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Kirgistanie, Ukrainie, a także w Mołdawii, Łotwie, Estonii. Zna go również wielu mieszkańców państw należących niegdyś do Związku Radzieckiego. Jest najczęściej używanym językiem słowiańskim, zatem niezwykle często występuje potrzeba wykonania tłumaczenia na język rosyjski.
Rosyjski należy do grupy języków indoeuropejskich, a zatem jest związany z sanskrytem, greką, łaciną, a także nowożytnymi językami germańskimi, romańskimi, językiem Celtów, w tym angielskim i francuskim. Pisemne przykłady istniały już od X wieku n.e. Rosyjski jest językiem słowiańskim. Najbliższe mu języki to ukraiński i białoruski, czyli pozostałe dwa języki w grupie języków wschodniosłowiańskich. Na zasady słowotwórstwa, stylu literackiego, zasób słownictwa rosyjskiego wpływ miał staro-cerkiewno-słowiański używany przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Rosja i jej język wniosła ogromny wkład w kulturę światową. Kraj ten był miejscem urodzenia wybitnych pisarzy, artystów, był też miejscem powstania szkół o światowej randze (szkoła Stanislavskiego, szkoła baletowa).
Rosja jest niezwykle ciekawym krajem. Wiele firm związało swój biznes z rynkiem rosyjskim, inwestuje w ten rynek swój kapitał i z tego powodu na co dzień ma do czynienia ze specyfiką zarówno języka, jak też obyczajowości rosyjskiej.

Tłumaczenia z i na język rosyjski są bardzo popularne ze względu na słowiańską wspólnotę kulturalno – społeczną oraz żywe relacje gospodarcze i handlowe. Jako język słowiański jest dla Polaków stosunkowo łatwy, jednakże w relacjach biznesowych, a szczególnie podczas wykonywania tłumaczeń, potrzebna jest jego perfekcyjna znajomość, obejmująca także słownictwo specjalistyczne. Konieczna jest tu także umiejętność bezbłędnego pisania cyrylicą – pismem służącym do zapisu między innymi języków wschodniosłowiańskich i większości południowosłowiańskich.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia w zakresie języka rosyjskiego. Tłumaczymy zarówno na język polski, jak też w kombinacji ze wszystkimi innymi językami znajdującymi się w naszej ofercie. Tłumaczenia na język rosyjski wykonuje native speakerka języka rosyjskiego, tłumaczenia z rosyjskiego na j. polski mogą być dodatkowo konsultowane i poprawione przez polonistkę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *