TŁUMACZENIA

Translacja w zakresie najważniejszych
języków europejskich

czytaj więcej
EDUKACJA

Lekcje oraz kursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

czytaj więcej
PUBLIKACJE

Wydawanie oraz sprzedaż publikacji w języku polskim
i w językach obcych

czytaj więcej

Ślijmy bożonarodzeniowe kartki. Kilka słów o tym, jak zaadresować koperty po angielsku

pisanie święta

 

Tradycyjnych listów wysyłamy już coraz mniej. Są jednak takie momenty w roku, kiedy listonosze mają pełne ręce (a raczej torby) roboty! O rodzinie i znajomych przypominamy sobie głównie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i – o ile nie wybieramy wysłania smsa – pędzimy na pocztę wysłać listy. Tradycyjne, własnoręcznie zaadresowane i wypisane kartki to piękny i wart podtrzymywania obyczaj. Świadczy o tym, że inni są dla nas na tyle ważni, że chcemy poświęcić swój cenny czas i zrobić coś więcej, niż wysłanie świątecznej rymowanki smsem.

Wielu z nas ma swych bliskich za granicą. Dlatego też przydać się może krótki kurs prawidłowego i eleganckiego wysyłania listu do krajów anglojęzycznych.

Jak po angielsku napisać adres i inne niezbędne informacje na kopercie?

„Najistotniejsze skróty znajdujące się w samym adresie, to dodawane na końcu:

U.K. (United Kingdom)

U.S.A. (United States of America)

W adresie odbiorcy na kopercie używa się również często następujących skrótów:

Apt. –Apartment

Ave. – Avenue

Bldg. – Building

Blvd. – Boulevard

Co. – Company

Corp. – Corporation

Dept. – Department

Inc. – Incorporated

Mt. – Mount

Rd. – Road

Sq. – Square

St. – Street

Zaleca się pisanie w pełnym brzmieniu wyrazów takich, jak: Street, Road, Square, Building Place, Avenue. W USA ulice często posiadają numery zamiast nazw. Należy je pisać literami, a nie cyframi, np.: 156 Fourth Street, a nie 156 4th Street. Dopuszcza się jednak pisanie cyfr, jeśli nazwa ulicy jest liczbą dwu- lub trzycyfrową.

Poza adresem na kopercie niekiedy warto zawrzeć informacje dla poczty. Mogą być one przydatne w wielu sytuacjach, gdy musimy wysłać list do Anglii lub USA. W dolnym lewym rogu koperty można umieścić np. napis:

Pocztą lotniczą:

– by air mail

– air mail 

Ostrożnie:

– with care

– please handle with care

Pilne:

– urgent

Polecony:

– registered

– recommended

Za zaliczeniem pocztowym:

– C.O.D. (Cash on Delivery; Collect on Delivery)

Doręczyć osobiście:

– private – W Wielkiej Brytanii

– personal – w USA

– confidential” (1)

Pozostaje pytanie, co napisać na kartce wysyłanej adresatowi. Może choć raz warto kupić kartkę bez nadruku i – śląc przesyłkę w dalekie strony – odwołać się do pięknej polskiej tradycji i np. zacytować któregoś ze staropolskich lub późniejszych poetów:

 

 

Do siego roku życząc panu bratu

Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek

(choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)

Szlę ci opłatek

Dla nas on zawsze świętość wyobraża

Pamiątkę łaski udzielonej z nieba

A oprócz skarbu branego z ołtarza

własny kęs chleba.

Ojców to naszych obyczaj prastary

Rodzimej niwy maluje dostatek.

Symbol braterstwa, miłości i wiary

Święty opłatekę.

(K.Kraszewski „Z opłatkiem”)

*

*

*

Łamię się z wami dziś oplatkiem białym,
Wy wszyscy moi dalecy czy bliscy
Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem
Po świecie się rozproszyli całym.
Wy co pijecie z rzek lodowych zdroi
Wy wierni, mocni, wytrwali- wy wszyscy,
Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi,
Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym,
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym…
Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi
Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym
Łamię sie z wami dziś opłatkiem białym…

(M. Unicka „Opłatek wigilijny”)

*

*

*

W Dzień Bożego Narodzenia

Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały, jak opłatek…

Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy –
błogosławiony grudzień!…
„W żłobie leży – któż pobieży…”

Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
tacy jak ty młodzi chłopcy
i małe dziewczęta
zaśpiewają tę samą kolędę.

Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu…

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić –
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!…

(Z. Kunstman „W dzień Bożego Narodzenia”) (2)

 

 święta 1

 

(1) Falkowska M., Majewski R., Pawłowska B., Wzory listów angielskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 19-21.

(2) Szymanderska H., Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 67.69.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *