TŁUMACZENIA

Translacja w zakresie najważniejszych
języków europejskich

czytaj więcej
EDUKACJA

Lekcje oraz kursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

czytaj więcej
PUBLIKACJE

Wydawanie oraz sprzedaż publikacji w języku polskim
i w językach obcych

czytaj więcej

Rodzaje tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

By dostosować nasze usługi do zróżnicowanych oczekiwań Klientów, oferujemy różne typy tłumaczeń. Dzięki temu mają Państwo wpływ na jakość zamówionego tłumaczenia.

 

Tłumaczenie Ekonomiczne: Przekład z języka polskiego na język obcy (lub odwrotnie) dokonany przez jedną odpowiednio wykwalifikowaną osobę – tłumacza, który wybrał wykształcenie najwłaściwsze dla wykonywanego zawodu – językowe uniwersyteckie (np. filologię angielską) lub posiadającego certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (np. Certificate in Advanced English). Jest to tłumaczenie wykonane osobiście przez tłumacza, bez użycia narzędzi tłumaczących automatycznie. W usługę tłumaczenia nie jest włączona dodatkowa korekta drugiego tłumacza. Każdy tłumacz wykonuje swoją pracę z należytą starannością, jednak – jak każdemu człowiekowi – mogą zdarzyć mu się drobne pomyłki. Tłumaczenie Ekonomiczne może wymagać dodatkowej korekty, którą zalecamy na przykład przed publikacją tekstu. Dodatkowemu wygładzeniu tekstu służyć ma korekta drugiego specjalisty (dostępna w usłudze Premium). Zamawiając tłumaczenie Ekonomiczne Klient zgadza się na możliwość wystąpienia drobnych niedoskonałości w tłumaczeniu (nie mają one wpływu na rozumienie przetłumaczonego tekstu).

Tłumaczenie Premium : Usługa ta dotyczy tłumaczenia oraz poprawy drobnych niedoskonałości stylistycznych, gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych, interpunkcji i literówek, które mogą wystąpić w tłumaczeniu Ekonomicznym. Każdemu tłumaczowi zdarzają się małe przeoczenia, celem korekty drugiego specjalisty jest ich ostateczne wyeliminowanie. Dodatkowa korekta drugiej osoby nie jest wliczona w cenę tłumaczenia Ekonomicznego, jest natomiast wliczona w cenę tłumaczenia Premium. Korekty tekstu dokonuje rodzimy użytkownik danego języka lub tłumacz – specjalista danej dziedziny. Korekta wskazana jest w przypadku zamiaru opublikowania tekstu (np. wydania drukiem, zamieszczenia na stronie www), w przypadku tekstów specjalistycznych oraz zawsze, gdy chcemy mieć pewność, że tekst nie zawiera usterki. Poprawność tekstu po korekcie określić możemy na 99 %. Korekcie poddać możemy także tekst, który nie był tłumaczony w naszym Biurze. Możliwość wykonania korekty oraz jej termin za każdym razem należy uzgodnić indywidualnie z Biurem.

Tłumaczenie z korektą tekstu w języku polskim (Premium): Przetłumaczony na język polski tekst często wymaga korekty językowej i stylistycznej. Dotyczy to przede wszystkim tekstów, które przeznaczone są do publikacji. Do naszego grona należą między innymi poloniści, którzy wykonają dla Klienta wspomnianą usługę. Korekcie poddać możemy także tekst, który nie był tłumaczony w naszym Biurze.

Tłumaczenie specjalistyczne: Tłumaczenie, którego tematyka obejmuje konkretną branżę, dziedzinę wiedzy .

Tłumaczenie w trybie zwykłym: Bardzo dokładne tłumaczenie  wykonywane bez pośpiechu w możliwie najkrótszym terminie.

Tłumaczenie w trybie ekspresowym: Bardzo szybkie tłumaczenie wykonywane w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu i możliwości wykonania translacji z Biurem. W przypadku tłumaczeń ekspresowych nie jest możliwe zamówienie dodatkowej korekty tłumaczenia. Zamawiający musi liczyć się z możliwością wystąpienia uchybień w tłumaczeniu wynikających z bardzo szybkiego tempa pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *